Dobrodošli pri E-RIHS

E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) je Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost. V okviru te distribuirane (razpršene) raziskovalne infrastrukturne mreže za podporo znanosti za interpretacijo, ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine bomo vzpostavili:

  • nacionalno vozlišče E-RIHS.SI,
  • mobilni in stacionarni laboratorij s pripadajočo nacionalno raziskovalno infrastrukturo
  • digitalni laboratorij
  • dostop do materialnih zbirk/arhivov

Sporazum o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.si je bil sklenjen med ustanovnima članicama E-RIHS.si: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL). S podpisom Aneksa k E-RIHS Konzorcijski pogodbi, so se konzorciju pridružili še: Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski institut (KI), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerza v Mariboru (UM) in Zavod za gradbeništvo (ZAG).

E-RIHS.SI bo podprl vodilno vlogo slovenske dediščinske znanosti in njeno mednarodno vpetost, ter omogočil slovenskim kulturnim in arhivskim ustanovam dostop do raziskovalne infrastrukture in obravnave predmetov kulturne dediščine, kar je trenutno dostopno le redkokdaj in v omejenem obsegu.

Z ustanovitvijo E-RIHS.SI bomo podprli skupinsko interdisciplinarno raziskovalno delo, dostop do vrhunske raziskovalne opreme, metodologij, podatkov in orodij in vrhunsko usposobljenega osebja. S temo bomo podprli raziskave tako snovne kot nesnovne dediščine ter hrambo, obdelavo, interpretacijo in optimalno koriščenje podatkov.

Dediščinska znanost ima jedro v naravoslovnih znanostih, kot so kemija, fizika, biologija, računalniške, okoljske in druge znanosti in inženirstvo, a zahteva tesno sodelovanje s socioekonomskimi vedami in humanistiko. Zaradi svoje interdisciplinarnosti za delovanje potrebuje tako laboratorijsko kot arhivsko in digitalno infrastrukturo.

S strateškim načrtovanjem se bomo izognili podvajanju opreme in raziskovalnega dela ter povečali konkurenčnost evropske znanosti o kulturni dediščini. Z E-RIHS bomo gradili na obstoječih iniciativah, kot so IPERION CH, ARIADNE, PARTHENOS in grozdov projektov, ki podpirajo integracijo E-RIHS.

E-RIHS bo zgrajen na osnovi štirih modalitet dostopa:

  • ARCHLAB, ki predstavlja arhive institucij kulturne dediščine;
  • FIXLAB: grozd stacionarnih laboratorijev;
  • MOLAB je mobilni laboratorij za ne-invazivne meritve na licu mesta;
  • DIGILAB je skupek digitalnih metod za obdelavo, vzdrževanje in arhiviranje podatkov.

E-RIHS je trenutno v pripravljalni fazi (E-RIHS Preparatory Phase), za kar je sredstva namenila EU v okviru razpisa Obzorja 2020 INFRADEV-02-2016. Tekom projekta (2017 – 2020) bomo razvili poslovni načrt delovanja E-RIHS na evropskem nivoju, na nacionalnem nivoju pa bomo razvili E-RIHS vozlišče. To bo sestavljeno iz zgoraj omenjenih laboratorijev (ARCHLAB, FIXLAB, MOLAB in DIGILAB), v okviru katerih bomo na osnovi odličnosti povezali slovenske raziskovalne inštitucije in raziskovalce z ustanovami kulturne dediščine.

English EN Slovenian SL