PRIJAVA ZA E-RIHS.SI PROJEKT

Svetujemo, da pred prijavo za dostop pregledate KATALOG, izberete tipologijo materiala oziroma dediščine (vrstice) in nato raziščete tehnike in metode, primerne za posamezna raziskovalna vprašanja (stolpci). Za dodatne informacije se obrnite na navedene kontaktne osebe.

CELOTEN TEKST PRIJAVE NAJ NE OBSEGA VEČ KOT ENO A4 STRAN (~3000 ZNAKOV).

Prijavo bo v obdelavo prejel E-RIHS koordinator dostopa. Projekte, ki predvidoma obsegajo manj kot en mesec (170 ur), obravnavajo vodje enot, v katerih se izvaja dostop. Projekte, ki predvidoma obsegajo več kot en mesec, dodatno obravnava Programski odbor E-RIHS.si.

Potrdilo o prejemu lahko obravnavate v roku največ enega tedna.

Za dostop se lahko prijavi zaposleni ali študent organizacije s sedežem v Sloveniji. V kolikor ne ustrezate temu pogoju, ali niste prepričani, nam pišite na co@e-rihs.si

Zapišite tudi, če ste zaposleni ali imate študentski status, ali kak drug pogodben odnos z organizacijo.
Kaj je raziskovalno vprašanje (s humanističnega, družboslovnega in/ali z naravoslovnega stališča)? Kako se navezuje na morebitne že obstoječe raziskave?
Izjava mora biti del prijave, ne glede na to, ali je predmet raziskave premična ali nepremična dediščina, podatki ali vzorci. Če ne gre za raziskavo, v katero je neposredno vključen predmet kulturne dediščine (npr. temeljne raziskave), podajte obrazložitev.
Iz tega dela naj bo razviden opis predmeta raziskave, npr. najdišča, vzorcev (velikost, število, način priprave, stabilnost, kaj je že znanega), karkoli, kar bo pomagalo pri presoji primernosti izbora ponudnika. V kolikor predlagate sodelovanje z določenim ponudnikom infrastrukture, zapišite. Če ste v katalogu identificirali metodo ali tehniko, ki jo želite uporabljati, tu vpišite kodo iz kataloga.
Po najboljši presoji ocenite trajanje raziskave. Če so z raziskavo povezani stroški, ki jih prijavitelj ne more kriti sam, npr. zavarovanje ali transport umetnine, objava članka v odprtem dostopu, navedite. Stroški, kot so stroški dela, prevoza, materialni stroški ipd. so le izjemoma upravičeni stroški.
Opišite, kakšne rezultate pričakujete, kako bodo uporabni za nadaljnje delo, ali predvidevate, da bodo objavljivi in na kakšen način.
English EN Slovenian SL