Razvoj E-RIHS

E-RIHS ERIC predstavlja napredno raziskovalno skupnost, ki se sistematično razvija že od leta 1999, ko je bil ustanovljen konzorcij LabS TECH (Laboratories on Science and Technology for the conservation of European Cultural Heritage, EU OP5). Temu so sledili Eu-ARTECH (EU OP6), CHARISMA (EU OP7) in IPERION CH (EU H2020). E-RIHS ERIC je povezan z infrastrukturnim projektom ARIADNE Plus na področju digitalne arheologije in sodeluje v
infrastrukturnih projektih PARTHENOS in SSHOC (Social Sciences & Humanities Open Cloud).

Na podlagi gornjega razvoja je skupnost E-RIHS uspešno kandidirala pri ESFRI  (Evropskistrateški forum za raziskovalne infrastrukture) s predlogom za ustanovitev stalne evropske raziskovalne infrastrukture za podporo dediščinski znanosti. Že leta 2014 je GSO E-RIHS obravnaval kot raziskovalno infrastrukturo z globalnim obsegom. Uvrstitev v ESFRI časovni načrt leta 2016 je izjemno pospešila razvoj in poudarila pomen dediščinske znanosti za Evropski raziskovalni prostor (ERA). Temu je zato sledila pripravljalna faza v okviru EU H2020 projekta »Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – pripravljalna faza« (E-RIHS PP, 2017-2020), z glavnim namenom, da se pripravi dokumentacijo za podpis ERIC pogodbe. Prvi korak (ERIC Step 1) bo predvidoma podpisan v letu 2020, drugi korak (ERIC Step 2), ki ga podpišejo vlade držav ustanoviteljic, bo predvidoma podpisan v letu 2022, tako da je začetek delovanja E-RIHS ERIC predviden v letu 2023.

English EN Slovenian SL