E-RIHS.si projekti

Kamnito baročno figuralno znamenje iz 18. stol. neznanega avtorja (EŠD 8160), izdelano po naročilu mahrenberških dominikank, predstavlja eno izmed redkih še ohranjenih znamenj z večjo kiparsko kompozicijo. Sestavlja jo centralna plastika Marije z detetom na stebru, ki jo obkrožajo  kipi štirih svetnikov. Znamenje je bilo v preteklosti nekajkrat prestavljeno in obnovljeno, zaradi propadanja in izjemno slabe ohranjenosti kipov in podstavkov pa je bilo leta 2020 demontirano in preneseno v prostore Oddelka za kamen in štukaturo Restavratorskega centra ZVKDS, ki trenutno na njih opravlja celovit konservatorsko-restavratorki poseg.

Eden izmed kompleksnejših postopkov je čiščenje kamnite površine, pri čemer je treba s površine močno dotrajanih kipov odstraniti soli oz. produkte propadanja originalne kamnine z vezano umazanijo brez da bi pri tem poškodovali še ohranjene oblikovne prvine površine skulptur. To problematiko  in možnosti uporabe različnih kemijskih čistilnih sistemov trenutno raziskujemo na Raziskovalnem inštitutu ZVKDS v sodelovanju z Laboratorijem za polimere Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Ob tem razvijamo tudi možnosti analitskega spremljanja čiščenja kamnitih površin z uporabo neinvazivnih analitskih tehnik oz. s prenosnimi spektrometri. V sodelovanju z Naravoslovnim oddelkom RC ZVKDS izvajamo z izbranimi analitskimi tehnikami tudi materialno karakterizacijo posameznih elementov spomenika.

V okviru E-RIHS.si lahko torej sodelujemo pri preiskavah materialne sestave kamnitih skulptur in pri razvoju in spremljanju analitskega čiščenja.

V raziskovalno delo, ki ga opravljamo na Raziskovalnem inštitutu ZVKDS, spada tudi preiskava oltarne tabelne slike iz cerkve sv. Dominika v Izoli (EŠD 3174), ki upodablja sv. Frančiška, Marijo z Detetom in sv. Dominika. Določevanje materialne sestave poteka v okviru konservatorsko-restavratorskega posega, ki ga vodi Oddelek za les, RC ZVKDS, pri svojem delu pa uporabljamo neinvazivne spektroskopske tehnike, kot so preiskave s prenosnimi spektrometri: infrardeči (refleksija), ramanski in XRF. Rezultati bodo služili kot dopolnitev k že izvedenim analizam (invazivni pristopi) in bodo pomagali odgovoriti na glavni raziskovalni vprašanji:

 – ali je pod obstoječo fazo še kakšna poslikava in

– ali je mogoče na podlagi analiz določiti časovni okvir nastanka originala.

Analize smo poskušali dopolniti tudi s tehniko hiperspektralnega slikanja, pri čimer sodelujemo z raziskovalci z InnoRenew CoE Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Preko E-RIHS.si lahko torej sodelujemo pri preiskavah materialne sestave  za boljše razumevanje tehnologije, ocene stanja (stopnja degradacije, prisotnost plasti predhodnih posegov itd.) ipd.

English EN Slovenian SL