Tag Archives: featured

Skokovit porast E-RIHS.SI investicij v 2023

Na razpisu  za sofinanciranje opreme Paket 21 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost odobrila sofinanciranje nakupa treh instrumentov, ki bodo hkrati tudi del E-RIHS.SI infrastrukture, s skupno nabavno ceno 1,65 milijona evrov.

Mikrotomograf bo omogočil za pridobivanje informacij o mikrostrukturi in posredno sestavi materialov. Deluje na osnovi različne absorpcije rentgenskih žarkov v različnih materialih. Vzorca ni potrebno predhodno pripraviti oziroma se ga lahko snema takšnega kot je, zato je tehnika zelo pomembna za analizo dediščinskih materialov in predmetov. Mikrotomograf omogoča vizualizacijo organskih in anorganskih materialov, z odlično prostorsko ločljivostjo (1 mikrometer) ter kontrastom, zlasti pri materialih s slabo absorpcijo rentgenskih žarkov. Z napravo je mogoče snemati vzorce večjih dimenzij (>300 mm premera), hkrati pa bo mogoče v sistem integrirati že obstoječo okoljsko komoro za toplotno in mehansko obremenjevanje vzorcev. Instaliran bo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.

Sistem za hiperspektralno oslikovanje omogoča identifikacijo sestavin materialov in njihove prostorske porazdelitve. Sistem tvorita dve kameri; prva kamera (VNIR) beleži odboj svetlobe v območju med 400-1000 nm, druga kamera (SWIR) pa beleži odboj v bližnjem in kratkovalovnem infrardečem območju med 1000-2500 nm. Povprečna spektralna ločljivost kamer, ki je 8 nm, omogoča, da s kasnejšo slikovno analizo določimo poraydelitev ter kemijsko sestavo površin. Oprema je prenosna, zato jo bo mogoče uporabiti tudi v galerijah ter muzejih, kjer predmetov ni mogoče premikati. Instalirana bo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naslovna slika je prikaz porazdelitve pigmentov na oljni sliki, pridobljene z uporabo sistema za hiperspektralno oslikovanje. 

Sklop prenosne opreme za karakterizacijo površin materialov kulturne dediščine, ki ga sestavljata prenosni Hirox Video 3D digitalni mikroskop HRX-01, ki omogoča oslikovanje površin, ter prenosi Bruker ALPHA II – Platinum FT-IR spektrometer. Sklop ponuja vizualizacijo površine z visoko povečavo, natančno določanje hrapavosti in kemijsko karakterizacijo, posledično pa preučevanje topografije površin, razpok ter posledic mehanskih izgub. Zaradi 3D mikroskopa z visoko ločljivostjo (od 0,1x do 10.000x) in z možnostjo 3D metrologije je analiza neporušna, kar pa je izjemno pomembno pri delu s predmeti dediščinskega pomena. Sklop bo instaliran na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

11. januar 2023: E-RIHS razpisi – kako, kaj, kdo, zakaj?

Slovensko vozlišče Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (E-RIHS.si) organizira Posvet, ki bo potekal v sredo, 11. 1. 2023, v prostorih Oddelka za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Tobačni 5 v Ljubljani (prostor Atelje 1, pritličje).

Na dogodku vam bomo predstavili mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru projekta IPERION HS (Integrating Platforms for the European Research Infrastructure On Heritage Science). To je konzorcij 24 partnerjev iz 23 držav za razvoj dediščinske znanosti, preko katerega je omogočen dostop do raziskovalne infrastrukture (metodologije, podatki in orodja) za preiskave na tem področju. Naslednji rok za prijavo za dostop do te raziskovalne infrastrukture je 28. 2. 2023

Prijave so možne na različne platforme – ARCHLAB (materialne arhivske zbirke), FIXLAB (stacionarni laboratorij) in MOLAB (mobilni laboratorij).

Prav tako vam bomo predstavili postopek prijave za
nacionalne projekte
, ki se bodo začeli izvajati v letu 2023 v okviru Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si). Slovensko vozlišče E-RIHS.si združuje ZVKDS, UL, IJS, KI, NUK, UM, ZAG in UPr, ki prav tako omogočajo dostop do svoje raziskovalne infrastrukture za preiskave kulturne dediščine.

Pogoji razpisa in katalog opreme za mednarodne projekte IPERION HS so dostopni na spletu. Prav tako pa si lahko več o E-RIHS.si preberete tukaj, vključno z več informacijami o mednarodnih projektih IPERION HS ter o nacionalnih projektih.

Število mest je omejeno, zato prosimo, da se na Posvet prijavite preko spletne povezave:

https://www.eventbrite.com/e/posvet-o-mednarodnih-in-slovenskih-razpisih-za-preiskave-kulturne-dediscine-tickets-495017068377 

Posvet pa bo možno spremljati tudi preko povezave ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/83928371978?pwd=QWdrV2hicUZyekFyblgvSnFMWEN0Zz09

Meeting ID: 839 2837 1978

Passcode: 136395

Za več informacij glede dogodka se obrnite na dr. Klaro Retko (klara.retko@zvkds.si).

ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

Projekt ARCHE bo dobra podlaga za evropsko partnerstvo v dediščinski znanosti z združevanjem, razvojem in nadgradnjo transnacionalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij v dediščinski znanosti ter z vključevanjem vseh zainteresiranih strani in mehanizmov financiranja, povezanih s politiko in ukrepi. V zadnjih nekaj letih se je področje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine močno spremenilo. Novi politični, tehnološki in družbeno-ekonomski parametri dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti zaščite, ohranjanju in restavriranju evropske kulturne dediščine z zelenimi tehnologijami ter razvoju in nadaljnjemu izkoriščanju visokokakovostne digitalizacije, odprtega dostopa in skrbništva za digitalna sredstva. Obstaja tudi potreba po povečanju inovacijskega potenciala in konkurenčne prednosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja (KUS), da bi spodbudili trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest v svetovni konkurenci.

Continue reading ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi