Tag Archives: featured

ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

Projekt ARCHE bo dobra podlaga za evropsko partnerstvo v dediščinski znanosti z združevanjem, razvojem in nadgradnjo transnacionalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij v dediščinski znanosti ter z vključevanjem vseh zainteresiranih strani in mehanizmov financiranja, povezanih s politiko in ukrepi. V zadnjih nekaj letih se je področje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine močno spremenilo. Novi politični, tehnološki in družbeno-ekonomski parametri dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti zaščite, ohranjanju in restavriranju evropske kulturne dediščine z zelenimi tehnologijami ter razvoju in nadaljnjemu izkoriščanju visokokakovostne digitalizacije, odprtega dostopa in skrbništva za digitalna sredstva. Obstaja tudi potreba po povečanju inovacijskega potenciala in konkurenčne prednosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja (KUS), da bi spodbudili trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest v svetovni konkurenci.

Continue reading ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

E-RIHS IP – Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Izvedbena faza

E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost) je bil napovedan v časovnem načrtu ESFRI za leto 2016 in zdaj pripravlja vlogo za drugi korak, da bi pridobil pravno obliko ERIC (Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture). Konzorcij za izvedbeno fazo E-RIHS (E-RIHS IP) združuje predstavnike nacionalnih vozlišč držav, ki so izrazile pripravljenost podpreti ustanovitev ERIC, in enega stalnega opazovalca. Glavni cilj projekta E-RIHS IP je omogočiti E-RIHS ERIC (E-RIHS), da začne svojo operativno fazo in se uveljavi kot referenca za odlične raziskave za široko interdisciplinarno skupnost na področju dediščinske znanosti znotraj EU, kot tudi na svetovni ravni.

Continue reading E-RIHS IP – Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Izvedbena faza