Category Archives: Uncategorized

Skokovit porast E-RIHS.SI investicij v 2023

Na razpisu  za sofinanciranje opreme Paket 21 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost odobrila sofinanciranje nakupa treh instrumentov, ki bodo hkrati tudi del E-RIHS.SI infrastrukture, s skupno nabavno ceno 1,65 milijona evrov.

Mikrotomograf bo omogočil za pridobivanje informacij o mikrostrukturi in posredno sestavi materialov. Deluje na osnovi različne absorpcije rentgenskih žarkov v različnih materialih. Vzorca ni potrebno predhodno pripraviti oziroma se ga lahko snema takšnega kot je, zato je tehnika zelo pomembna za analizo dediščinskih materialov in predmetov. Mikrotomograf omogoča vizualizacijo organskih in anorganskih materialov, z odlično prostorsko ločljivostjo (1 mikrometer) ter kontrastom, zlasti pri materialih s slabo absorpcijo rentgenskih žarkov. Z napravo je mogoče snemati vzorce večjih dimenzij (>300 mm premera), hkrati pa bo mogoče v sistem integrirati že obstoječo okoljsko komoro za toplotno in mehansko obremenjevanje vzorcev. Instaliran bo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.

Sistem za hiperspektralno oslikovanje omogoča identifikacijo sestavin materialov in njihove prostorske porazdelitve. Sistem tvorita dve kameri; prva kamera (VNIR) beleži odboj svetlobe v območju med 400-1000 nm, druga kamera (SWIR) pa beleži odboj v bližnjem in kratkovalovnem infrardečem območju med 1000-2500 nm. Povprečna spektralna ločljivost kamer, ki je 8 nm, omogoča, da s kasnejšo slikovno analizo določimo poraydelitev ter kemijsko sestavo površin. Oprema je prenosna, zato jo bo mogoče uporabiti tudi v galerijah ter muzejih, kjer predmetov ni mogoče premikati. Instalirana bo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naslovna slika je prikaz porazdelitve pigmentov na oljni sliki, pridobljene z uporabo sistema za hiperspektralno oslikovanje. 

Sklop prenosne opreme za karakterizacijo površin materialov kulturne dediščine, ki ga sestavljata prenosni Hirox Video 3D digitalni mikroskop HRX-01, ki omogoča oslikovanje površin, ter prenosi Bruker ALPHA II – Platinum FT-IR spektrometer. Sklop ponuja vizualizacijo površine z visoko povečavo, natančno določanje hrapavosti in kemijsko karakterizacijo, posledično pa preučevanje topografije površin, razpok ter posledic mehanskih izgub. Zaradi 3D mikroskopa z visoko ločljivostjo (od 0,1x do 10.000x) in z možnostjo 3D metrologije je analiza neporušna, kar pa je izjemno pomembno pri delu s predmeti dediščinskega pomena. Sklop bo instaliran na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

11. januar 2023: E-RIHS razpisi – kako, kaj, kdo, zakaj?

Slovensko vozlišče Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (E-RIHS.si) organizira Posvet, ki bo potekal v sredo, 11. 1. 2023, v prostorih Oddelka za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Tobačni 5 v Ljubljani (prostor Atelje 1, pritličje).

Na dogodku vam bomo predstavili mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru projekta IPERION HS (Integrating Platforms for the European Research Infrastructure On Heritage Science). To je konzorcij 24 partnerjev iz 23 držav za razvoj dediščinske znanosti, preko katerega je omogočen dostop do raziskovalne infrastrukture (metodologije, podatki in orodja) za preiskave na tem področju. Naslednji rok za prijavo za dostop do te raziskovalne infrastrukture je 28. 2. 2023

Prijave so možne na različne platforme – ARCHLAB (materialne arhivske zbirke), FIXLAB (stacionarni laboratorij) in MOLAB (mobilni laboratorij).

Prav tako vam bomo predstavili postopek prijave za
nacionalne projekte
, ki se bodo začeli izvajati v letu 2023 v okviru Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si). Slovensko vozlišče E-RIHS.si združuje ZVKDS, UL, IJS, KI, NUK, UM, ZAG in UPr, ki prav tako omogočajo dostop do svoje raziskovalne infrastrukture za preiskave kulturne dediščine.

Pogoji razpisa in katalog opreme za mednarodne projekte IPERION HS so dostopni na spletu. Prav tako pa si lahko več o E-RIHS.si preberete tukaj, vključno z več informacijami o mednarodnih projektih IPERION HS ter o nacionalnih projektih.

Število mest je omejeno, zato prosimo, da se na Posvet prijavite preko spletne povezave:

https://www.eventbrite.com/e/posvet-o-mednarodnih-in-slovenskih-razpisih-za-preiskave-kulturne-dediscine-tickets-495017068377 

Posvet pa bo možno spremljati tudi preko povezave ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/83928371978?pwd=QWdrV2hicUZyekFyblgvSnFMWEN0Zz09

Meeting ID: 839 2837 1978

Passcode: 136395

Za več informacij glede dogodka se obrnite na dr. Klaro Retko (klara.retko@zvkds.si).

IPERION HS and E-RIHS – explainer VIDEO

The following presentation focuses on IPERION HS and E-RIHS, the Euoprean Research Infrastructure for Heritage Science, specifically on how the infrastructure could be useful to heritage professionals and scholars. See how it became established, what kind of engagement it enables, what it offers and how to take part – wherever you are on the globe.

Reference: Cassar J. and Strlič M. 2021. “The opportunities of a global, shared research infrastructure for the conservation community”. In Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation. ICOM-CC 19th Triennial Conference Preprints, Beijing, 17–21 May 2021, ed. J. Bridgland. Paris: International Council of Museums, ICOM-CC©.

Recording originally aired at the ICOM-CC 19th Triennial Conference, Beijing (virtual platform), 17-21 May 2021 as part of the 19th ICOM-CC Preprints presentations.

ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

Projekt ARCHE bo dobra podlaga za evropsko partnerstvo v dediščinski znanosti z združevanjem, razvojem in nadgradnjo transnacionalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij v dediščinski znanosti ter z vključevanjem vseh zainteresiranih strani in mehanizmov financiranja, povezanih s politiko in ukrepi. V zadnjih nekaj letih se je področje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine močno spremenilo. Novi politični, tehnološki in družbeno-ekonomski parametri dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti zaščite, ohranjanju in restavriranju evropske kulturne dediščine z zelenimi tehnologijami ter razvoju in nadaljnjemu izkoriščanju visokokakovostne digitalizacije, odprtega dostopa in skrbništva za digitalna sredstva. Obstaja tudi potreba po povečanju inovacijskega potenciala in konkurenčne prednosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja (KUS), da bi spodbudili trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest v svetovni konkurenci.

Continue reading ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

E-RIHS IP – Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Izvedbena faza

E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost) je bil napovedan v časovnem načrtu ESFRI za leto 2016 in zdaj pripravlja vlogo za drugi korak, da bi pridobil pravno obliko ERIC (Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture). Konzorcij za izvedbeno fazo E-RIHS (E-RIHS IP) združuje predstavnike nacionalnih vozlišč držav, ki so izrazile pripravljenost podpreti ustanovitev ERIC, in enega stalnega opazovalca. Glavni cilj projekta E-RIHS IP je omogočiti E-RIHS ERIC (E-RIHS), da začne svojo operativno fazo in se uveljavi kot referenca za odlične raziskave za široko interdisciplinarno skupnost na področju dediščinske znanosti znotraj EU, kot tudi na svetovni ravni.

Continue reading E-RIHS IP – Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Izvedbena faza

Slavnostna seja razširjenega konzorcija E-RIHS.si

Sodelavci Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si), vas vabimo na Slavnostno sejo razširjenega konzorcija E-RIHS.si, ki bo potekala dne 20.9. ob 15h v Zbornični dvorani UL, Kongresni trg 12, Ljubljana. Na ta način bomo skupaj proslavili podpis Aneksa k E-RIHS Konzorcijski pogodbi, s katerim se konzorciju pridružujejo:

(more…)

15. mednarodna konferenca Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments

V dneh od 14. do 16. septembra 2022 bo potekala 15. mednarodna konferenca Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Narodnega muzeja Slovenije in E-RIHS, Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost.

Konferenca združuje mednarodne strokovnjake (znanstvenike, kustose, konservatorje-restavratorje, študente in druge deležnike), ki delijo svoje raziskave o vplivu kakovosti zraka v zaprtih prostorih na predmete v muzejih, knjižnicah in arhivih. Konferenca je organizirana kot hibridni dogodek preko spleta in v živo.

Termin: sreda, 14. september petek, 16. september 2022

Lokacija: Narodna galerija Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Četrti mednarodni razpis IPERION HS

Do 30. aprila 2022 je odprt četrti mednarodni razpis za dostop do ponudbe raziskovalne infrastrukture v okviru projekta IPERION HS, kar vključuje metodologije, podatke in orodja za namen raziskav na področju dediščinske znanosti.

58 raziskovalnih laboratorijev v Evropi ponuja brezplačen dostop do več kot 100 znanstvenih tehnik za potrebe analize predmetne kulturne dediščine. Vključenih je tudi 14 arhivov referenčnih zbirk, podatkov in dokumentacije o dediščini.  Prijavitelj se lahko odloči za eno ali več ponudb iz platform ARCHLAB (materialne arhivske zbirke), FIXLAB (stacionarni laboratoriji) in MOLAB (mobilni laboratoriji).

Katalog opreme in pogoji razpisa so dostopni na spletu, prijave pa prav tako potekaj preko spletnega obrazca. Prijaviteljem pa je na voljo tudi pomoč za svetovanje pred oddajo prijave (userhelpdest@iperionhs.eu) in kratka video predstavitev. Prav tako v okviru slovenskega vozlišča nudimo pomoč in nasvete prijaviteljem-kandidatom: če vas zanima, kako se lotiti prijave, se za nasvet lahko obrnete tudi na nas (co@e-rihs.si).

Delavnica: Pomen in vloga vonjev v muzejski praksi

Sodelavci Laboratorija za dediščinsko znanost so organizirali javno delavnico z naslovom ”Pomen in vloga vonjev v muzejski praksi”. Dogodek je potekal 4. julija 2022 v hibridni obliki, tako v živo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani kot tudi preko spleta. Na delavnici so udeleženci imeli moč spoznati več o vonju kot kulturni dediščini, vključno s primeri dobre prakse olfaktoričnih razstav in konservatorsko-restavratorskimi vidiki vonjev.

(more…)