Category Archives: Uncategorized

Registration Form IAQ2022

At E-RIHS.SI, accessible from www.e-rihs.si, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by E-RIHS.SI and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in E-RIHS.SI. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent
By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect
The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information
We use the information we collect in various ways, including to:

- Provide, operate, and maintain our website
- Improve, personalize, and expand our website
- Understand and analyze how you use our website
- Develop new products, services, features, and functionality
- Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
- Send you emails
- Find and prevent fraud

Log Files
E-RIHS.SI follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons
Like any other website, E-RIHS.SI uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Advertising Partners Privacy Policies
You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of E-RIHS.SI.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on E-RIHS.SI, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that E-RIHS.SI has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies
E-RIHS.SI’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)
Under the CCPA, among other rights, consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights
We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information
Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

E-RIHS.SI does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

IPERION HS and E-RIHS – explainer VIDEO

The following presentation focuses on IPERION HS and E-RIHS, the Euoprean Research Infrastructure for Heritage Science, specifically on how the infrastructure could be useful to heritage professionals and scholars. See how it became established, what kind of engagement it enables, what it offers and how to take part – wherever you are on the globe.

Reference: Cassar J. and Strlič M. 2021. “The opportunities of a global, shared research infrastructure for the conservation community”. In Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation. ICOM-CC 19th Triennial Conference Preprints, Beijing, 17–21 May 2021, ed. J. Bridgland. Paris: International Council of Museums, ICOM-CC©.

Recording originally aired at the ICOM-CC 19th Triennial Conference, Beijing (virtual platform), 17-21 May 2021 as part of the 19th ICOM-CC Preprints presentations.

Četrti mednarodni razpis IPERION HS

Do 30. aprila 2022 je odprt četrti mednarodni razpis za dostop do ponudbe raziskovalne infrastrukture v okviru projekta IPERION HS, kar vključuje metodologije, podatke in orodja za namen raziskav na področju dediščinske znanosti.

58 raziskovalnih laboratorijev v Evropi ponuja brezplačen dostop do več kot 100 znanstvenih tehnik za potrebe analize predmetne kulturne dediščine. Vključenih je tudi 14 arhivov referenčnih zbirk, podatkov in dokumentacije o dediščini.  Prijavitelj se lahko odloči za eno ali več ponudb iz platform ARCHLAB (materialne arhivske zbirke), FIXLAB (stacionarni laboratoriji) in MOLAB (mobilni laboratoriji).

Katalog opreme in pogoji razpisa so dostopni na spletu, prijave pa prav tako potekaj preko spletnega obrazca. Prijaviteljem pa je na voljo tudi pomoč za svetovanje pred oddajo prijave (userhelpdest@iperionhs.eu) in kratka video predstavitev. Prav tako v okviru slovenskega vozlišča nudimo pomoč in nasvete prijaviteljem-kandidatom: če vas zanima, kako se lotiti prijave, se za nasvet lahko obrnete tudi na nas (co@e-rihs.si).

Nov ARRS projekt o strategijah za preventivno konserviranje dediščine iz poli(vinil klorida)

V številnih zbirkah sodobne umetnosti in oblikovanja prevladujejo sintetični polimeri, zato postajajo pomemben konservatorsko-restavratorski problem. Raziskave so pokazale, da lahko PVC predstavlja 13 % vseh plastičnih predmetov v takih zbirkah in da celuloza acetat, celuloza nitrat in PVC predstavljajo 40 % vseh predmetov, ki so v slabem stanju. Z novimi in vznemirljivimi oblikami umetniškega izražanja, ki jih omogočajo sintetični materiali, se bo njihova razširjenost v prihodnosti še povečevala, zato je potrebno razumevanje procesov v PVC kot enem od treh glavnih “problematičnih” polimerov v zbirkah.

(more…)

Vrednotenje kserofilnega potenciala plesni

Čeprav kserofilne plesni pogosto povzročajo biodeterioracijo poslikanih umetniških del, je njihova rast na barvnih slojih pri nizkih zračnih vlagah, še popolnoma neraziskana. Zato smo v naši preiskavi preučili rasti 11 sevov plesni (izvorno izolirani iz različnih predmetov kulturne dediščine), ki so bili nacepljeni na jajčno tempero (pripravljeno iz različni barvil) aplicirano na lesene in steklene nosilce. Monokulturne inkubacije smo vzdrževali v posebej zasnovanih inkubatorjih pri treh različnih vrednostih zračne vlage (55 %, 63 % ali 74 %).

(more…)

Sprejeta dva nova ARRS projekta

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je odobrila sredstva za financiranje dveh raziskovalnih projektov z naslovom “Vpliv razgradnje lignina na papirne materiale v ekstremnih pogojih” in “Aptamere in hidrodinamska kavitacija, dostopno orodje za analizo organskih ostankov v arheološki keramiki”, ki se bosta odvijala v naslednjih treh letih.

(more…)

Nov ARRS projekt o odpadni biomasi bo uporabljal E-RIHS.SI infrastrukturo

Predlagani slovensko – češki projekt je na križišču med pretvorbo biomase (proizvodnja glukarne kisline) in razvojem metod (večnivojsko modeliranje). Glukarna kislina je pomembna platformna kemikalija, ki se še vedno proizvaja na okoljsko problematičen (toksične kemikalijame) in nevaren način. V tem projektu bomo proučili in razvili (teoretično in eksperimentalno) zeleno sintezno pot za uporabo selektivne oksidacije za proizvodnjo glukarne kisline iz odpadne biomase (glukarske kisline), ki je v Sloveniji najbolj razširjen, a še ne povsem izkoriščen naravni vir. Za dosego tega cilja bomo izvedli modeliranje na več velikostnih in časovnih nivojih, ki bo na koncu združeni v novo metodologijo večnivojskega modeliranja, in katalitične eksperimente. Glede na izračune bomo sintetizirali in preizkusili nove formulacije katalizatorjev.

(more…)

Odkrijte bronaste spomenike

Baker in bron spontano oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo agresivni okoljski dejavniki (npr kisel dež,…). Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil bronasti spomenik izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja. V okviru raziskovalnega projekta »Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju« (https://www.zvkds.si/sl/arrs/arrs ), ki ga je sofinancirala Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (2018 – 2021), smo pripravili izobraževalne videe namenjene splošni javnosti.