Skokovit porast E-RIHS.SI investicij v 2023

Na razpisu  za sofinanciranje opreme Paket 21 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost odobrila sofinanciranje nakupa treh instrumentov, ki bodo hkrati tudi del E-RIHS.SI infrastrukture, s skupno nabavno ceno 1,65 milijona evrov.

Mikrotomograf bo omogočil za pridobivanje informacij o mikrostrukturi in posredno sestavi materialov. Deluje na osnovi različne absorpcije rentgenskih žarkov v različnih materialih. Vzorca ni potrebno predhodno pripraviti oziroma se ga lahko snema takšnega kot je, zato je tehnika zelo pomembna za analizo dediščinskih materialov in predmetov. Mikrotomograf omogoča vizualizacijo organskih in anorganskih materialov, z odlično prostorsko ločljivostjo (1 mikrometer) ter kontrastom, zlasti pri materialih s slabo absorpcijo rentgenskih žarkov. Z napravo je mogoče snemati vzorce večjih dimenzij (>300 mm premera), hkrati pa bo mogoče v sistem integrirati že obstoječo okoljsko komoro za toplotno in mehansko obremenjevanje vzorcev. Instaliran bo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.

Sistem za hiperspektralno oslikovanje omogoča identifikacijo sestavin materialov in njihove prostorske porazdelitve. Sistem tvorita dve kameri; prva kamera (VNIR) beleži odboj svetlobe v območju med 400-1000 nm, druga kamera (SWIR) pa beleži odboj v bližnjem in kratkovalovnem infrardečem območju med 1000-2500 nm. Povprečna spektralna ločljivost kamer, ki je 8 nm, omogoča, da s kasnejšo slikovno analizo določimo poraydelitev ter kemijsko sestavo površin. Oprema je prenosna, zato jo bo mogoče uporabiti tudi v galerijah ter muzejih, kjer predmetov ni mogoče premikati. Instalirana bo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naslovna slika je prikaz porazdelitve pigmentov na oljni sliki, pridobljene z uporabo sistema za hiperspektralno oslikovanje. 

Sklop prenosne opreme za karakterizacijo površin materialov kulturne dediščine, ki ga sestavljata prenosni Hirox Video 3D digitalni mikroskop HRX-01, ki omogoča oslikovanje površin, ter prenosi Bruker ALPHA II – Platinum FT-IR spektrometer. Sklop ponuja vizualizacijo površine z visoko povečavo, natančno določanje hrapavosti in kemijsko karakterizacijo, posledično pa preučevanje topografije površin, razpok ter posledic mehanskih izgub. Zaradi 3D mikroskopa z visoko ločljivostjo (od 0,1x do 10.000x) in z možnostjo 3D metrologije je analiza neporušna, kar pa je izjemno pomembno pri delu s predmeti dediščinskega pomena. Sklop bo instaliran na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.