E-RIHS IP – Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Izvedbena faza

E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost) je bil napovedan v časovnem načrtu ESFRI za leto 2016 in zdaj pripravlja vlogo za drugi korak, da bi pridobil pravno obliko ERIC (Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture). Konzorcij za izvedbeno fazo E-RIHS (E-RIHS IP) združuje predstavnike nacionalnih vozlišč držav, ki so izrazile pripravljenost podpreti ustanovitev ERIC, in enega stalnega opazovalca. Glavni cilj projekta E-RIHS IP je omogočiti E-RIHS ERIC (E-RIHS), da začne svojo operativno fazo in se uveljavi kot referenca za odlične raziskave za široko interdisciplinarno skupnost na področju dediščinske znanosti znotraj EU, kot tudi na svetovni ravni.

Slika 1: Časovni potek usklajevanja med IPERION HS, E-RIHS IP in ustanovitvijo E-RIHS ERIC.
Slika 2: Pristop E-RIHS IP.

Projekt je financiran iz okvirnega programa EU Obzorje Evropa (Horizon Europe) in vključuje 19 partnerjev, med katerimi sta tudi ustanovni članici E-RIHS.si: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL).