Delavnica: Pomen in vloga vonjev v muzejski praksi

Sodelavci Laboratorija za dediščinsko znanost so organizirali javno delavnico z naslovom ”Pomen in vloga vonjev v muzejski praksi”. Dogodek je potekal 4. julija 2022 v hibridni obliki, tako v živo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani kot tudi preko spleta. Na delavnici so udeleženci imeli moč spoznati več o vonju kot kulturni dediščini, vključno s primeri dobre prakse olfaktoričnih razstav in konservatorsko-restavratorskimi vidiki vonjev.

V primerjavi z drugimi čutili ima čut za vonj trenutno le majhno vlogo pri sporočanju dediščine in zgodovine, čeprav je vonj temeljnega pomena za človekovo fizično in čustveno zaznavanje okolja ter ravnanje z njim. Olfaktorični prikazi v muzejih so še vedno redki, tudi zato, ker še ni razvit sistem karakterizacije, reprodukcije in ohranjanja vonjav zgodovinskih predmetov. Z razvojem znanosti o dediščini vonja bo lahko vonj v muzejskih zbirkah po svetu končno dobil mesto, ki si ga zasluži.

Program delavnice:

  • Dr. Lizzie Marx, Univerza v Cambridgeu, Oddelek za umetnostno zgodovino: Olfaktorne razstave: primeri dobre prakse
  • Prof. dr. Cecilia Bembibre, Univerzitetni kolidž London, Inštitut za trajnostno dediščino: Vonj kot kulturna dediščina
  • Prof. dr. Mojca Ramšak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: Antropologija vonja
  • Emma Paolin, Univerza v Ljubljani, Laboratorij za dediščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: Konservatorski vidiki vonjev v muzeju
  • Prof. dr. Tomasz Sawoszczuk, Ekonomska univerza v Krakovu: ODOTHEKA – zajem, rekonstrukcija in ohranjanje vonjav dediščine

Predstavljen je bil tudi projekt ODOTHEKA, ki je namenjen razvoju mednarodne knjižnice vohalnih muzejskih predmetov. V okviru projekta nameravata ekipi raziskovalcev iz Ljubljane in Krakova analizirati vonj deset zgodovinskih predmetov iz slovenskih in poljskih zbirk ter poskušali oceniti zgodovinski pomen teh vonjev. V laboratorijih bodo opravili številne kemične analize hlapnih snovi, ki jih oddajajo predmeti in sestavljajo njihove vonjave. Hkrati bodo opravili zgodovinske analize predmetov, kar bo odprlo prostor novim interpretacijam.

Dogodek sta povezovala Dr. Jernej Kotar (Narodni muzej Slovenije) in Prof. dr. Matija Strlič (Univerza v Ljubljani, Laboratorij za dediščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo).