3D raziskave paleolitske konice

V reki Ljubljanici blizu Sinje Gorice v Sloveniji je bila leta 2008 najdena redka in dragocena 40.000 let stara paleolitska lesena konica, ki naj bi pripadala lovskemu orožju. V tem delu Ljubljanskega barja teče reka Ljubljanica skozi območje, ki je posejano s številnimi prazgodovinskimi koliščarskimi naselji, od katerih so nekatera tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

Slika 1. Lesena konica pred konserviranjem (foto Arhos d.o.o.).

Da bi preprečili propad, je bilo treba z vodo prepojeni leseni predmet konservirati, pri čemer običajno pričakujemo deformacije strukture in oblike. Da bi te spremembe raziskali, so pred postopkom, med njim in potem ustvarili vrsto površinskih 3D-modelov artefakta. Žal površinski 3D-modeli niso zadostovali za razumevanje notranjih procesov v lesenem artefaktu (razpoke, votline, zlomi).

Ker so bili nekateri površinski 3D modeli posneti z mikrotomografskim skenerjem, so se odločili, da iz razpoložljivih 2D tomografskih slik ustvarijo volumetrični 3D model. Da bi imeli popoln nadzor in večjo fleksibilnost pri izdelavi volumetričnega 3D modela kot pri komercialni programski opremi, so se odločili za implementacijo lastnega algoritma. Pravzaprav sta bila implementirana dva algoritma za izdelavo površinskih 3D modelov in za izdelavo volumetričnih 3D modelov z uporabo (1) nesegmentiranih 2D slik CT in (2) segmentiranih 2D slik CT.

Rezultati so bili zelo zadovoljivi v primerjavi s tržno dostopno programsko opremo, raziskovalci pa so pridobili tudi nove informacije o dejanskem stanju in vzrokih za deformacijo predmeta. Takšni modeli so dragocena pomoč pri izbiri ustreznih konservatorsko/restavratorskih metod in tehnik pri raziskovanju kulturne dediščine.

Raziskava je plod sodelovanja med Univerzo v Ljubljani, Zavodom za gradbeništvo Slovenije in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Več lahko preberete v članku.