Vrednotenje kserofilnega potenciala plesni

Čeprav kserofilne plesni pogosto povzročajo biodeterioracijo poslikanih umetniških del, je njihova rast na barvnih slojih pri nizkih zračnih vlagah, še popolnoma neraziskana. Zato smo v naši preiskavi preučili rasti 11 sevov plesni (izvorno izolirani iz različnih predmetov kulturne dediščine), ki so bili nacepljeni na jajčno tempero (pripravljeno iz različni barvil) aplicirano na lesene in steklene nosilce. Monokulturne inkubacije smo vzdrževali v posebej zasnovanih inkubatorjih pri treh različnih vrednostih zračne vlage (55 %, 63 % ali 74 %).

Posebej zasnovani inkubatorji za različne relativne vlažnosti (55 %, 63 % ali 74 %).

Stopnjo površinske rasti plesni smo natančno kvantificirali z uporabo fluorescenčne mikroskopije (barvilo Calcofluor White). Rezultati so pokazali, da je 6 izolatov plesni raslo izključno na lesu, kar ponazarja večjo dovzetnost tega nosilnega materiala za napad plesni. Dodatno smo ugotovili, da je tempera s Prusko modro pozitivno spodbudila rast šestih sevov plesni (še zlasti na lesu). 

Rast plesni na jajčni temperi pod svetlobnim mikroskopom in pod fluorescentnim mikroskopom.

Relativna vlaga je bil ključni dejavnik, ki je omejeval rast plesni, pri čemer smo v 55 % vlagi opazili le minimalno rast plesni. Pri 63 % vlagi je večina sevov pokazala zmerno rast, pri 74 % vlagi pa je bila njihova rast še dodatno spodbujena. Na vzorcih, ki so vsebovali karminsko rdeči ali svinčevo beli pigment je bila rast plesni izrazito inhibirana.

Več si lahko preberete v pred kratkim objavljenem raziskovalnem članku avtorjev Janeza Kosela, Maše Kavčič, Lee Legan, Klare Retko in Polonce Ropret … https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.09.001