PREDAVANJE: TRDNI DELCI V MUZEJSKEM OKOLJU: SPREMLJANJE, MODELIRANJE, BLAŽENJE POSLEDIC

V sredo 8. decembra 2021 je v okviru doktorskega študija Kemijske znanosti potekalo predavanje Dr. Josepa Grau-Bovea iz Inštituta za trajnostno dediščino, Univerze v Londonu (UCL ISH). Glavna tema predavanja je bilo tveganje, povezano s trdnimi delci v muzejskem okolju. Predstavljene pa so bile tudi nekatere strategije za ublažitev vpliva tovrstnih onesnažil. 

Trdni delci so zelo pogosta onesnažila v zaprtih prostorih in vplivajo na izgubo vrednosti zgodovinskih površin: zmanjšujejo estetsko vrednost površin, povzročajo dodatno čiščenje in lahko celo kemično reagirajo s površinami. Preučevanje trdnih delcev v zaprtih prostorih je pogosto zapleteno zaradi njihove raznolikosti v velikosti in sestavi. Manjši delci običajno izvirajo iz zgorevanja fosilnih goriv (npr. trdni delci iz dizelskih motorjev), večji delci pa so posledica drobljenja drugih materialov, kot so pnevmatike vozil ali oblačila (npr. mikroplastika). Nedavne raziskave so pokazale, da računalniško modeliranje lahko pomaga pri napovedovanju koncentracij trdnih delcev v zaprtih prostorih in pri opredelitvi strategij za ublažitev njihovega negativnega vpliva.

Predavanje so organizirali Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Doktorski študij Kemijske znanosti), projekt IPERION HS in slovensko vozlišče E-RIHS.