Odkrijte bronaste spomenike

Baker in bron spontano oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo agresivni okoljski dejavniki (npr kisel dež,…). Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil bronasti spomenik izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja. V okviru raziskovalnega projekta »Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju« (https://www.zvkds.si/sl/arrs/arrs ), ki ga je sofinancirala Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (2018 – 2021), smo pripravili izobraževalne videe namenjene splošni javnosti.