Preiskave panjske končnice: primer E-RIHS.si sodelovanja

Kustosi iz Slovenskega etnografskega muzeja, raziskovalci iz podjetja Clyde Hyperspectral Imaging, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so se dogovorili za izjemno zanimivo raziskavo materialne dediščine panjskih končnic – prav zgleden primer raziskave, kot jih podpira E-RIHS.si.

Raziskovalno vprašanje sodelavcev iz muzeja je bilo, kakšni so materiali na končnici in njihova razporeditev ter kako ti vplivajo na njeno ohranjanje. Z raziskovalci so se dogovorili za obsežen pristop z mnogimi analiznimi tehnikami. Kompleksni predmeti, kot so panjske končnice, do sedaj še niso bili preiskani s hiperspektralnim oslikovanjem, ki se je izkazalo kot odlična analitska tehnika za raziskave končnic.

Predmet raziskave je panjska končnica, ki je najverjetneje zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom močno poškodovana ter naknadno tudi konservirana. Za raziskovalce to predstavlja kompleksen analizni problem, saj je prisotna mešanica razgrajenih materialov, ki pa so dodatno obdani s presežno količino smolno-voščenega premaza v namen utrjevanja. Za analizo smo uporabili neinvazivne tehnike, kot sta ramanska in refleksijska FTIR spektroskopija ter hiperspektralno oslikovanje. Naš namen je bil tudi, da s plinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo, nedvoumno analiziramo in določimo veziva in premaze. Prav tako smo z ramansko spektroskopijo določili pigmentno sestavo številnih barvnih plasti, ki so lahko tudi posledica večkratnega restavriranja. Pokazali smo tudi, da lahko materiali v premazu končnice, ki temeljijo na prisotnosti mešanice smole in voska, otežijo samo analizo in interpretacijo, saj so v določenih primerih povsem prekrili spektralne informacije o prisotnih pigmentih in posledično podatke o preteklih posegih v predmet.

Ta obsežna študija poslikane panjske končnice bo osnova za prihodnje analize predmetov iz zbirk panjskih končnic v slovenskih muzejih, kot tudi za razvoj smernic ocene stanja podobnih predmetov. Te bi lahko bile osnova za razvoj strategije za preventivno konserviranje in hrambo.

Rezultate te edinstvene raziskave smo objavili v reviji Heritage Science.