Kako do plodnega okolja za raziskovalno sodelovanje?

V marsikateri vedi, predvsem pa pri interdisciplinarnih vedah, je za uspeh raziskav ključno sodelovanje med različnimi inštitucijami in deležniki, npr. med univerzami, raziskovalnimi inštituti, dediščinskimi organizacijami ali javnimi ustanovami. V času zapletenih družbenih in okoljskih problemov se pojavljajo vedno bolj kompleksna raziskovalna vprašanja, ki zahtevajo obširne raziskave ter interdisciplinarne metodologije, zato je za uspešen rezultat pomembno sodelovanje deležnikov, ki prihajajo iz različnih področij.

Sodelovanje med deležniki, raziskovalci in uporabniki raziskav, ima veliko prednosti. Za uspešno sodelovanje in dober rezultat pa je potrebno premagati tudi nekaj ovir. Uspešnost sodelovanja je med drugim odvisna od kompleksnosti projekta, koliko raziskovalcev je udeleženih in iz koliko različnih raziskovalnih področij. Potrebno je razumeti motive udeležencev v projektu kot tudi interese institucij. Potrebno je razumeti in premostiti jezikovne in kulturne prepade med področji. Le tako lahko zagotovimo uspeh in vplivnost raziskav.

Strokovnjaki s področja dediščinske znanosti nas v video izobraževalnem modulu na dinamičen način opozorijo na možne prepreke pa tudi na to kako se jim izognemo in zagotovimo uspeh in zadovoljstvo udeležencev v raziskavah.

Izobraževalni modul je pripravila skupina za usposabljanje pri E-RIHS: Nancy Bell, Cecilia Bembibre, Loic Bertrand, Costanza Miliani, Polonca Ropret in Matija Strlič. Modul je v angleškem jeziku.

https://www.youtube.com/watch?v=T2V8rWi-7F4&feature=youtu.be