Razvoj Infrastrukturne strategije E-RIHS.si

Ustanovni sestanek komisije za razvoj Infrastrukturne strategije E-RIHS.si je potekal 7. oktobra 2020. Komisijo vodita Martina Lesar Kikelj, Predsednica Društva restavratorjev Slovenije ter Miha Humar z Biotehniške fakultete UL. Člana komisije sta tudi Polonca Ropret, nacionalna koordinatorka E-RIHS.si in Matija Strlič, predsednik Programskega odbora E-RIHS.si.

Naloga komisije je priprava infrastrukturne strategije E-RIHS.si 2021 – 2030. Prva naloga komisije je pripraviti pregled slovenskih infrastrukturnih kapacitet na področju dediščinske znanosti in pregled potreb po raziskovalnih kapacitetah.

Ti dve nalogi bo komisija opravila s sodelovanjem inštitucij, društev ter posameznikov, predvsem z vprašalniki in intervjuji. S primerjavo potreb in obstoječih kapacitet bo komisija pripravila strategijo razvoja.

Martina Lesar Kikelj je ob tem dejala: »Veseli me, da razvoj tako pomembne strategije poteka na transparenten način in v sodelovanju z vsemi deležniki.«

Komisija se bo sestajala mesečno, dokument pa bo predvidoma na voljo marca 2021. V kolikor bi se radi vključili v proces, oziroma imate vprašanja ali pobude, pišite na: co@e-rihs.si.