Zaključna delavnica E-RIHS pripravljalne faze

Vljudno vabimo na zaključno delavnico EU projekta E-RIHS Preparatory Phase, v okviru smo v sodelovanju s predstavniki ministrstev in Evropske komicije pripravili pravno, finančno in drugo dokumentacijo, potrebno za ustanovitev Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost.

Dokumentacija bo konec leta 2020 predvidoma oddana Evropski komisiji v pregled, nakar se bo začel proces podpisovanja v okviru nacionalnih ministrstev pristojnih za znanost. Po zaključenem procesu bo infrastruktura pričela z delovanjem, predvidoma leta 2022.

Na delavnici bomo analizirali prehojeno pot, in kar je morda še bolj pomembno, s predstavniki Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture in Evropske komisije bomo debatirali o priložnostih in pasteh za razpršene raziskovalne infrastrukture, kot je E-RIHS. Slednjo delavnico bo vodil profesor dr Matija Strlič.

Vljudno vabljeni!