Skrivnost Gruberjeve palače

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Restavratorski center in Raziskovalni inštitut) ter Arhiv Republike Slovenije sta organizirala mednarodni strokovni posvet Skrivnost Gruberjeve palače.

Številni domači in tuji strokovnjaki so predstavili Herrleinovo poslikavo »Alegorija trgovine, obrti in tehnike« v kontekstu novega odkritja – podpisa Kremser-Schmidta. Poseben sklop predavanj je bil posvečen naravoslovnim raziskavam in konservatorsko-restavratorskim posegom na poslikavi. Obnova poslikave je odličen primer interdisciplinarnega sodelovanja med konservatorji-restavratorji, naravoslovci in umetnostnimi zgodovinarji.

Simpozij je potekal kot video konferenca.

Več: https://www.zvkds.si/sl/strokovni-posvet-skrivnost-gruberjeve-palace