Preiskave za celovito ohranjanje kulturne dediščine

Restavratorstvo oziroma restavratorstvo-konservatorstvo obsega vrsto dejavnosti, ki se neposredno tičejo dediščine, njihov cilj pa je njeno celovito ohranjanje. Dediščinska znanost je interdisciplinarna veda, ki združuje tako naravoslovne kot tudi humanistične in družboslovne vede. Glavne naloge dediščinske znanosti z vidika naravoslovnih ved so predvsem uporaba, razvoj in optimizacija analitskih tehnik in analitske opreme za določevanje materialne sestave. Dr. Klara Retko iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v članku Preiskave za celovito ohranjanje kulturne dediščine, ki je objavljen v spletnem časopisu Alternator predstavila nekaj analitskih tehnik in njihovo uporabo na umetninah.