ARRS PROJEKT: Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju (J7-9404)

V projektu se osredotočamo na razvoj sistemov zaščite bronastih spomenikov pred okoljskimi dejavniki v različnih podnebnih razmerah. Zato smo izbrali štiri študijske primere, ki se nahajajo na različnih podnebnih območjih v Sloveniji: Prešernov spomenik se nahaja v centru Ljubljane na neprometnem območju; Marijin steber se nahaja v prometnem območju na Levstikovem trgu v Ljubljani; Tartinijev spomenik se nahaja v obalnem območju v Piranu; in Spomenik štirim srčnim možem, ki se nahaja v ruralnem območju v Ribčevem Lazu v Bohinju. V mesecu juniju 2020 smo pričeli z izpostavo modelnih vzorcev brona z različno patino in različnimi sistemi zaščite. Poleg vzorcev smo namestili tudi napreden sistem senzorjev za spremljanje številnih okoljskih dejavnikov.

Projekt ARRS J7-9404

Dr. Polonca Ropret, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije