Z aprilom se začenja projekt IPERION HS

Projekt IPERION HS (Integrirane platforme za evropsko raziskovalno infrastrukturo dediščinske znanosti) se je začel s 1. aprilom 2020 in bo trajal 3 leta. Projekt je nadaljevanje že uspešno zaključenih projektov IPERION CH in CHARISMA, vsi pa so usmerjeni k vzpostavitvi evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Namen IPERION HS je razviti celosten dostop do platform MOLAB, ARCHLAB in FIXLAB za dostop do širokega nabora kakovostnih znanstvenih inštrumentov, metodologij, podatkov in orodij za izboljšanje znanja in inovacij na področju interpretacije, konserviranja, dokumentacije in upravljanja dediščine.

Dejavnosti projekta bodo povezovale raziskovalce s področja humanistike in naravoslovja ter spodbujale kulturno interdisciplinarne izmenjave in sodelovanja, da bi omogočili uravnoteženo rast dediščinske znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Raziskovalni inštitut, ZVKDS in Laboratorij za dediščinsko znanost FKKT bosta tekom projekta razvila uporabniški forum IPERION HS. S tem forumom se bodo delile izkušnje, povratne informacije in izboljšave za uporabnike te infrastrukture, ter se organizirala fizična srečanja za izmenjavo in razširjanja raziskav. Prav tako bosta sodelovali pri razvoju metodologije in instrumentacije za preventivno konserviranje ter pri razvoju strategij za varno analizo predmetov dediščine. Projekt bo tekel v tesnem sodelovanju s projektom razvoja E-RIHS.

IPERION HS je financiran iz H2020 (6,1 M€) in vključuje 23 partnerjev iz različnih držav. Vodilna ustanova je Consiglio Nazionale delle Ricerche v Firencah. ZVKDS je pridružena članica iz Slovenije. Med partnerji so tudi Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Belgija), Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Nemčija), Centre National de la Recherche Scientifique (Francija), Foundation for Research and Technology Hellas (Grčija), Israel Antiquities Authority, University College London (UK) in drugi. Med partnerji najdemo tudi globalno vodilne ustanove kulturne dediščine: National Gallery (London), British Museum (London) in Rijksmuseum (Amsterdam) ter durge.