Otvoritev izpostave ZVKDS na Ptuju

Otvoritev izpostave Raziskovalnega inštituta, ZVKDS na Ptuju: Laboratorij za karakterizacijo in obravnavo arheoloških materialov

Na Raziskovalnem inštitutu Centra za konservatorstvo, ZVKDS odpiramo »Laboratorij za karakterizacijo in obravnavo arheoloških materialov« na Ptuju. V okviru laboratorija bo delovala tudi pisarna Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost Slovenija (E-RIHS Slovenija). Raziskovalni inštitut skupaj s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani tvori in gradi slovensko vozlišče E-RIHS. Ena od nalog E-RIHS EU je razširiti znanstvene raziskave za nove skupnosti uporabnikov, kamor spadajo tudi arheologi in paleontologi.

Delovanje pisarne E-RIHS Slovenija v povezavi z Laboratorijem za karakterizacijo in obravnavo arheoloških materialov na Ptuju bo zato pomembno prispevalo tudi k razvoju dediščinske znanosti v evropskem merilu in omogočilo Mestni občini Ptuj nova in obetavna razvojna sodelovanja, saj je arheološka zbirka Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož ena najpomembnejših v Republiki Sloveniji in je opredeljena kot zbirka nacionalnega pomena. Pomen ptujske arheološke zbirke gre pripisati izjemni vlogi, ki ga je ptujski prostor v svoji skoraj 7 tisoč letni zgodovini imel. Pri čemer po pomenu nedvomno prednjači rimsko obdobje mesta, s kolonijo Petoviono, ki velja za najpomembnejše in največje rimsko mesto na prostoru Republike Slovenije.

Izjavo za javnost lako preberete tukaj.