Vabilo: E-RIHS informativni dogodek

Vabimo vas na

Informativni dogodek: Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si)

  1. decembra 2019, 15:30-17:00

V predavalnici 1 Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Program:

Uvodni nagovor, Janez Kromar, v.d. generalnega direktorja, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ESFRI infrastrukture in E-RIHS, Dr. Albin Kralj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

E-RIHS: globalna raziskovalna infrastruktura, Dr. Polonca Ropret, Nacionalna koordinatorka E-RIHS

E-RIHS v Sloveniji, Prof. dr. Matija Strlič, Predsednik Programskega odbora E-RIHS.si

APACHE: nano- in senzorske tehnologije za dediščino, Dr. Eva Menart, Narodni muzej Slovenije

Vključevanje družboslovnih raziskav v dediščinsko znanost, Dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE

Zaključni nagovor, Prof. dr. Jurij Svete, Dekan

Vsa prosta mesta na dogodku so na žalost že oddana.

Namen dogodka je, da širšo slovensko javnost, raziskovalno in splošno, seznanimo z razvojem in priložnostmi za sodelovanje v okviru slovenskega vozlišča Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si). E-RIHS je razpršena ESFRI infrastruktura, pri kateri Slovenija sodeluje kot članica od 2017.

V fazi implementacije (predvidoma 2022) bo infrastruktura nudila dostop raziskovalcem in uporabnikom dediščinske znanosti, t.j. interdisciplinarne domene znanstvenih raziskav dediščine, z željo po bolj sinergični izrabi znanja in sredstev v Sloveniji, Evropi in svetu. Skozi slovensko vozlišče v Ljubljani in Evropsko vozlišče v Firencah, bodo deležniki lahko ne le opravljali skupne raziskave, temveč se tudi izobraževali, razvijali skupne strategije in raziskovalne politike ter zagotavljali pozitivne učinke raziskav na znanstveno odličnost ter seveda razumevanje in ohranjanje dediščine. Slovenski raziskovalci smo na tem področju med vodilnimi v EU in ob zagonu E-RIHS.si bomo vodilni center kritične dediščinske znanosti z integracijo humanističnih, ekonomskih in socioloških raziskav z naravoslovnimi.

Sporočamo, da bomo dogodek fotografirali v promocijske namene.

Po končanem uradnem programu vas vabimo na neformalno druženje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *