Imenovan je E-RIHS Izvršni odbor

Generalni odbor Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (E-RIHS) je na nedavnem sestanku v Varšavi (5. – 7. septembra 2018) potrdil začasni izvršni odbor. Odbor bo vodil priprave na podpis medvladne konzorcijske pogodbe o ustanovitvi infrastrukture, t.i. ERIC, kar bo predvidoma leta 2021.

Odbor sestavljajo (z leve na desno): dr. Marta Castillejo (direktorica za integracijo), dr. Loïc Bertrand (znanstveni direktor), dr. Jana Striova (vodja koordinacijskega urada), dr. Luca Pezzati (začasni direktor), profesor dr. Matija Strlič (operativni direktor) ter dr. Joao-Manuel Mimoso (finančni direktor).

E-RIHS be preko vzpostavljenih nacionalnih vozlišč (med njimi tudi slovensko) nudil odlične znanstvene preiskave in omogočal reševanje interdiciplinarnih raziskovalnih vprašanj na področjih zgodovine, interpretacije, diagnostike in ohranjanja kulturne dediščine.

Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost je v pripravljalni fazi, ki jo financira Evropska komisija.

Slovenija je trenutno med zgolj 11 državami, ki so že ustanovile nacionalna vozlišča. E-RIHS Slovenija koordinira dr. Polonca Ropret iz Raziskovalnega inštituta Centra za konservatorstvo, ZVKDS. Njena namestnica je dr. Irena Kralj Cigić s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *