Izjava za javnost: Ustanovljeno je nacionalno E-RIHS vozlišče

Dediščinska znanost se v zadnjih letih uspešno razvija v pomembno interdisciplinarno znanstveno vedo in vključuje sodobno raziskovalno infrastrukturo ter raziskovalce visoke znanstvene odličnosti, ki se združujejo v E-RIHS – Evropsko raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost.

Pri tem smo tudi slovenski raziskovalci zelo aktivni in prepoznavni. 12. 6. 2018 je bilo ustanovljeno nacionalno vozlišče E-RIHS Slovenija, saj sta generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Jernej Hudolin in rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič podpisala »Memorandum o soglasju v zvezi z vzpostavitvijo evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost – Slovenija«. S tem smo postavili temelje za nadaljnji razvoj nacionalnega vozlišča E-RIHS v Sloveniji, kakor tudi njegovo vključitev v E-RIHS EU.

Več lahko preberete tukaj.

PRESS RELEASE: E-RIHS Slovenia has been established

Heritage Science has recently successfully evolved into an important interdisciplinary scientific field, which includes modern research infrastructure and scientists of recognised excellence, who have been developing E-RIHS – European Research Infrastructure for Heritage Science.

As part of the process, Slovenian heritage scientists have been very active and visible. On the 12th of June 2018, the Slovenian National Hub E-RIHS Slovenia was established, following the signature of the “Memorandum of Understanding Relating to the Establishment of the European Research Infrastructure for Heritage Science – Slovenia”, by the General Director of the Institute of the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Jernej Hudolin and the Rector of the University of Ljubljana, Prof.  Dr. Igor Papič.

This act is the foundation for further development of E-RIHS Slovenia and its involvement in E-RIHS EU.

You can read more about E-RIHS Slovenia here.

Preiskave z ramanskim mikroskopom na Raziskovalnem institutu Centra za konservatorstvo, ZVKDS (Fotografijo v visoki resoluciji dobite tukaj.)

Raman microscopy facility at the Research Institute of the Centre for conservation, Institute of the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (High Res photo available here.)

Kontakti/Contacts

Dr Polonca Ropret, E-RIHS.SI nacionalni koordinator/National Coordinator, ZVKD

Izr. prof. dr. Irena Kralj-Cigić, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *