Ne-invazivne preiskave

Ne-invazivne preiskave umetniških predmetov izvajamo s pomočjo prenosnih inštrumentov, ki omogočajo karakterizacijo predmetov na licu mesta in brez odvzema vzorcev ali s stacionarnimi inštrumenti, ki omogočajo analizo površine, prav tako brez odvzema vzorcev.

Ne-invazivne preiskave japonskega oklepa iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije.

Karakterizacija japonskega oklepa s prenosnim FTIR inštrumentom in refleksijski FTIR spekter urušija, smolo, ki se pridobiva iz drevesa loščevec (Rhus verniciflua), ki ga najdemo v vzhodni Aziji, kar tudi dokazuje avtentičnost predmeta.

Ne-invazivno ramansko mapiranje na sliki Gola Muza sodobnega umetnika Silvestra Plotajsa-Sicoe-a iz zbirke studia Černe, Ljubljana.

Z ne-invazivno ramanskio analizo smo na površini slike določili prisotnost titanove bele (obe kristalni obliki: anataz in rutil) ♦, barijeve bele *, kalcita #, ter sintetičnih organskih pigmentov: Pigment Green 7, Pigment Yellow 74 in Pigment Yellow 1 (slika ramanskega spektra). Z ramanskim mapiranjem pa smo določili razporeditve teh pigmentov na površini, kar je prikazano na izbrani površini za razporeditev pigmenta Pigment Green 7.

Raziskave so bile izvedene na Raziskovalnem inštitutu Centra za konservatorstvo, ZVKDS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *