Tag Archives: featured

Biološka RAZGRADNJA fotografskega filma s plesnimi

Fotografski film je sestavljen iz organskih higroskopnih sestavin (npr. želatine) in potemtakem predstavlja enostaven in lahko dostopen vir hranil. Biološko razgradnjo filma najpogosteje povzročajo plesni, ki povzročajo tako mehanske, kemijske kot estetske poškodbe. Z izločanjem pigmentov lahko film obarvajo, z izločanjem encimov in organskih kislin pa razgradijo tako celulozne (podporni material) kot tudi proteinske sloje (filmska emulzija). V nekaterih primerih lahko povzročijo celo korozijo materialov s penetracijo v podporni material.

Glavni omejevalni dejavnik, ki določa razvoj plesni na filmskih trakovih, je voda. Večina plesni potrebuje visoko vlažnost za razvoj (aw ≈ 1), nekatere suholjubne vrste plesni pa lahko tolerirajo tudi nizke vodne aktivnosti. Rodova Aspergillus in Penicillium spadata med primarne suholjubne kolonizatorje, saj lahko rasteta pri aw < 0,8. Vrste nekaterih drugih rodov (Alternaria, Cladosporium, Phoma itd.) pa spadajo med sekundarne kolonizatorje (aw 0,8 – 0,9). Primarni kolonizatorji znotraj higroskopnega filma akumulirajo presnovno vodo in posledično pretvorijo film v medij, ki je ugodnejši za razvoj sekundarnih kolonizatorjev. Po razvoju in tekmovanju med njimi bo na filmu končno prevladal le sekundarni kolonizator z najučinkovitejšim encimskim sistemom, kar bo privedlo do upada v biotski raznovrstnosti na površini filma. Z razvojem najučinkovitejšega razgrajevalca pa začne fotografski film najhitreje propadati.

Več si lahko preberete v pred kratkim objavljenem preglednem članku avtorjev Janez Kosela in Polonce Ropret …https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.01.004

Vabilo na predavanje: soft matter in conservation of cultural heritage

V sredo 20. januarja 2021 ob 15:00 vas vabimo na predavanje Profesorja Piera Baglionija iz Univerze v Firencah, Fakultete za kemijo ter Centra za koloidno kemijo in znanosti o površinah (CSGI). Predavanje bo v angleškem jeziku na platformi ZOOM. Glavna tema predavanja bodo napredni sistemi in sredstva za čiščenje in utrjevanje kulturne dediščine. Predstavljen bo napredek na področju nedavno razvitega dvoverižnega polimernega hidrogela na osnovi poli(vinil alkohola). Continue reading Vabilo na predavanje: soft matter in conservation of cultural heritage