PREISKAVA PLESNI NA KULTURNI DEDIŠČINI: ANALIZA S FLUORESCENTNIM MIKROSKOPOM

Predmeti kulturne dediščine so zaradi njihove organske sestave in porozne strukture dovzetni za biološko razgradnjo. Pojav plesni in rast ter prodiranje njihovih hif v samo strukturo kulturne dediščine povzroča mehansko razpadanje, njihovi presnovni produkti, kot so npr. encimi, kelatorji, kisline in zunajcelične polimerne snovi pa povzročajo kemijsko razgradnjo barvnih plasti in lakov. Številne glive proizvajajo in izločajo tudi melanin zaradi česar na površini slik nastanejo obstojni, neestetski temni madeži.

Continue reading PREISKAVA PLESNI NA KULTURNI DEDIŠČINI: ANALIZA S FLUORESCENTNIM MIKROSKOPOM

Z aprilom se začenja projekt IPERION HS

Projekt IPERION HS (Integrirane platforme za evropsko raziskovalno infrastrukturo dediščinske znanosti) se je začel s 1. aprilom 2020 in bo trajal 3 leta. Projekt je nadaljevanje že uspešno zaključenih projektov IPERION CH in CHARISMA, vsi pa so usmerjeni k vzpostavitvi evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Namen IPERION HS je razviti celosten dostop do platform MOLAB, ARCHLAB in FIXLAB za dostop do širokega nabora kakovostnih znanstvenih inštrumentov, metodologij, podatkov in orodij za izboljšanje znanja in inovacij na področju interpretacije, konserviranja, dokumentacije in upravljanja dediščine.

Continue reading Z aprilom se začenja projekt IPERION HS