PVC: kritični problem ohranjanja zbirk sodobne dediščine

PVC je skupaj s celuloza acetatom in celuloza nitratom med tremi kritično problematičnimi sodobnimi materiali v zbirkah kulturne dediščine. Veliko plastičnih predmetov je izdelanih kot potrošni material, in tako jih pogosto tudi obravnavajo. Zato je večina plastičnih predmetov v muzejskih zbirkah že presegla svojo življenjsko dobo z vidika plastične industrije. Continue reading PVC: kritični problem ohranjanja zbirk sodobne dediščine

Preiskave panjske končnice: primer E-RIHS.si sodelovanja

Kustosi iz Slovenskega etnografskega muzeja, raziskovalci iz podjetja Clyde Hyperspectral Imaging, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so se dogovorili za izjemno zanimivo raziskavo materialne dediščine panjskih končnic – prav zgleden primer raziskave, kot jih podpira E-RIHS.si. Continue reading Preiskave panjske končnice: primer E-RIHS.si sodelovanja

Kako do plodnega okolja za raziskovalno sodelovanje?

V marsikateri vedi, predvsem pa pri interdisciplinarnih vedah, je za uspeh raziskav ključno sodelovanje med različnimi inštitucijami in deležniki, npr. med univerzami, raziskovalnimi inštituti, dediščinskimi organizacijami ali javnimi ustanovami. V času zapletenih družbenih in okoljskih problemov se pojavljajo vedno bolj kompleksna raziskovalna vprašanja, ki zahtevajo obširne raziskave ter interdisciplinarne metodologije, zato je za uspešen rezultat pomembno sodelovanje deležnikov, ki prihajajo iz različnih področij. Continue reading Kako do plodnega okolja za raziskovalno sodelovanje?

Razvoj Infrastrukturne strategije E-RIHS.si

Ustanovni sestanek komisije za razvoj Infrastrukturne strategije E-RIHS.si je potekal 7. oktobra 2020. Komisijo vodita Martina Lesar Kikelj, Predsednica Društva restavratorjev Slovenije ter Miha Humar z Biotehniške fakultete UL. Člana komisije sta tudi Polonca Ropret, nacionalna koordinatorka E-RIHS.si in Matija Strlič, predsednik Programskega odbora E-RIHS.si. Continue reading Razvoj Infrastrukturne strategije E-RIHS.si

Preiskave za celovito ohranjanje kulturne dediščine

Restavratorstvo oziroma restavratorstvo-konservatorstvo obsega vrsto dejavnosti, ki se neposredno tičejo dediščine, njihov cilj pa je njeno celovito ohranjanje. Dediščinska znanost je interdisciplinarna veda, ki združuje tako naravoslovne kot tudi humanistične in družboslovne vede. Glavne naloge dediščinske znanosti z vidika naravoslovnih ved so predvsem uporaba, razvoj in optimizacija analitskih tehnik in analitske opreme za določevanje materialne sestave. Dr. Klara Retko iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v članku Preiskave za celovito ohranjanje kulturne dediščine, ki je objavljen v spletnem časopisu Alternator predstavila nekaj analitskih tehnik in njihovo uporabo na umetninah.