Category Archives: Uncategorized

IPERION HS and E-RIHS – explainer VIDEO

The following presentation focuses on IPERION HS and E-RIHS, the Euoprean Research Infrastructure for Heritage Science, specifically on how the infrastructure could be useful to heritage professionals and scholars. See how it became established, what kind of engagement it enables, what it offers and how to take part – wherever you are on the globe.

Reference: Cassar J. and Strlič M. 2021. “The opportunities of a global, shared research infrastructure for the conservation community”. In Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation. ICOM-CC 19th Triennial Conference Preprints, Beijing, 17–21 May 2021, ed. J. Bridgland. Paris: International Council of Museums, ICOM-CC©.

Recording originally aired at the ICOM-CC 19th Triennial Conference, Beijing (virtual platform), 17-21 May 2021 as part of the 19th ICOM-CC Preprints presentations.

Nov ARRS projekt o odpadni biomasi bo uporabljal E-RIHS.SI infrastrukturo

Predlagani slovensko – češki projekt je na križišču med pretvorbo biomase (proizvodnja glukarne kisline) in razvojem metod (večnivojsko modeliranje). Glukarna kislina je pomembna platformna kemikalija, ki se še vedno proizvaja na okoljsko problematičen (toksične kemikalijame) in nevaren način. V tem projektu bomo proučili in razvili (teoretično in eksperimentalno) zeleno sintezno pot za uporabo selektivne oksidacije za proizvodnjo glukarne kisline iz odpadne biomase (glukarske kisline), ki je v Sloveniji najbolj razširjen, a še ne povsem izkoriščen naravni vir. Za dosego tega cilja bomo izvedli modeliranje na več velikostnih in časovnih nivojih, ki bo na koncu združeni v novo metodologijo večnivojskega modeliranja, in katalitične eksperimente. Glede na izračune bomo sintetizirali in preizkusili nove formulacije katalizatorjev.

(more…)

Vrednotenje kserofilnega potenciala plesni

Čeprav kserofilne plesni pogosto povzročajo biodeterioracijo poslikanih umetniških del, je njihova rast na barvnih slojih pri nizkih zračnih vlagah, še popolnoma neraziskana. Zato smo v naši preiskavi preučili rasti 11 sevov plesni (izvorno izolirani iz različnih predmetov kulturne dediščine), ki so bili nacepljeni na jajčno tempero (pripravljeno iz različni barvil) aplicirano na lesene in steklene nosilce. Monokulturne inkubacije smo vzdrževali v posebej zasnovanih inkubatorjih pri treh različnih vrednostih zračne vlage (55 %, 63 % ali 74 %).

(more…)

Tretji mednarodni razpis IPERION HS

Do 30. novembra 2021 je odprt tretji mednarodni razpis za dostop do ponudbe raziskovalne infrastrukture v okviru projekta IPERION HS, kar vključuje metodologije, podatke in orodja za namen raziskav na področju dediščinske znanosti.

58 raziskovalnih laboratorijev v Evropi ponuja brezplačen dostop do več kot 100 znanstvenih tehnik za potrebe analize predmetne kulturne dediščine. Vključenih je tudi 14 arhivov referenčnih zbirk, podatkov in dokumentacije o dediščini.  Prijavitelj se lahko odloči za eno ali več ponudb iz platform ARCHLAB (materialne arhivske zbirke), FIXLAB (stacionarni laboratoriji) in MOLAB (mobilni laboratoriji).

Katalog opreme in pogoji razpisa so dostopni na spletu, prijave pa prav tako potekaj preko spletnega obrazca. Prijaviteljem pa je na voljo tudi pomoč za svetovanje pred oddajo prijave (userhelpdest@iperionhs.eu) in kratka video predstavitev. Prav tako v okviru slovenskega vozlišča nudimo pomoč in nasvete prijaviteljem-kandidatom: če vas zanima, kako se lotiti prijave, se za nasvet lahko obrnete tudi na nas (co@e-rihs.si).

Odkrijte bronaste spomenike

Baker in bron spontano oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo agresivni okoljski dejavniki (npr kisel dež,…). Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil bronasti spomenik izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja. V okviru raziskovalnega projekta »Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju« (https://www.zvkds.si/sl/arrs/arrs ), ki ga je sofinancirala Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (2018 – 2021), smo pripravili izobraževalne videe namenjene splošni javnosti.

Biološka RAZGRADNJA fotografskega filma s plesnimi

Fotografski film je sestavljen iz organskih higroskopnih sestavin (npr. želatine) in potemtakem predstavlja enostaven in lahko dostopen vir hranil. Biološko razgradnjo filma najpogosteje povzročajo plesni, ki povzročajo tako mehanske, kemijske kot estetske poškodbe. Z izločanjem pigmentov lahko film obarvajo, z izločanjem encimov in organskih kislin pa razgradijo tako celulozne (podporni material) kot tudi proteinske sloje (filmska emulzija). V nekaterih primerih lahko povzročijo celo korozijo materialov s penetracijo v podporni material. Continue reading Biološka RAZGRADNJA fotografskega filma s plesnimi

Vabilo na predavanje: soft matter in conservation of cultural heritage

V sredo 20. januarja 2021 ob 15:00 vas vabimo na predavanje Profesorja Piera Baglionija iz Univerze v Firencah, Fakultete za kemijo ter Centra za koloidno kemijo in znanosti o površinah (CSGI). Predavanje bo v angleškem jeziku na platformi ZOOM. Glavna tema predavanja bodo napredni sistemi in sredstva za čiščenje in utrjevanje kulturne dediščine. Predstavljen bo napredek na področju nedavno razvitega dvoverižnega polimernega hidrogela na osnovi poli(vinil alkohola). Continue reading Vabilo na predavanje: soft matter in conservation of cultural heritage

Slovensko E-RIHS vozlišče uspešno na ARRS razpisu za opremo

Slovensko nacionalno vozlišče E-RIHS.si je prvič kandidiralo za sredstva iz javnih razpisov ARRS za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in bilo pri tem tudi uspešno. Iz Paketa 19 in lastnih sredstev bo vozlišče pridobljena sredstva investiralo v opremo za pospešeno razgradnjo in testiranje materialov kulturne dediščine. Continue reading Slovensko E-RIHS vozlišče uspešno na ARRS razpisu za opremo